keskiviikko 4. huhtikuuta 2012

Väkivallaton vuorovaikutus

Väkivallaton vuorovaikutus, Nonviolent communication (NVC), on amerikkalaisen psykologin Marshall Rosenbergin 1960-luvulta asti kehittelemä järjestelmä, jonka tarkoitus on palauttaa ihmiskunnalle tapa kommunikoida luonnolliseen ja väkivallattomaan tyyliin. Lajimme muutaman miljoonan vuoden kehityksessä nykyinen negatiivinen vuorovaikutus on ollut mukana vain joitakin tuhansia vuosia. Onneksi vieläkin on olemassa metsästäjä-keräilijä-kulttuureita, joissa väkivallaton vuorovaikutus on läsnä.NVC keskittyy kolmeen aspektiin:


Itse-empatia
-syvä ja myötätuntoinen tiedostaminen omista sisäisistä kokemuksista

Empatia
-muiden kuunteleminen syvällä myötätunnolla

Rehellinen itseilmaisu
-ilmaisuun selkeästi ja rehellisesti tavalla joka todennäköisesti herättää myötätuntoa muissa


NVC tarjoaa käytännöllisiä ja tehokkaita taitoja myötätuntoiseen antamiseen/saamiseen. Nämä taidot perustuvat tietoisuuteen kaikkien ihmisten keskinäisestä riippuvuudesta ja yhteydestä. Käsitteenä on "voimaa yhdessä", eikä kulttuurissamme nyt vallitseva "voimaa yli toisten".


Näitä taitoja ovat:

-Havainnoinnin ja arvioinnin erottaminen, taito oppia huolellisesti tarkkailemaan mitä tapahtuu ilman sen arvioimista ja oppia määrittämään käyttäytymistä ja olosuhteita, jotka vaikuttavat meihin.

-Tunteiden ja ajatusten erottaminen, taito oppia tunnistamaan ja ilmaisemaan sisäisiä tunnetiloja tavalla, joka ei ole tuomitsevaa, rankaisevaa tai syyttävää/syyllistävää.

-Yhteyden tunteminen ihmisten universaaleihin tarpeisiin / arvoihin (esim. luottamus, ymmärrys, turvallisuus) meissä itsessämme, jotka joko täyttyvät tai eivät täyty suhteessa siihen, mitä tapahtuu ja miten sen itse koemme.

-Pyytäminen tavalla, joka selvästi ja yksiselitteisesti ilmaisee sen, mitä haluamme (sen sijaan, mitä emme haluaisi), ja joka on todellakin on pyyntö eikä vaatimus. Eli kyky motivoida hienovaraisesti, ilman pelottelua, syyllistämistä, velvollisuudentunteen tuottamista ynnä muuta paskaa.Kuuntele empaattisesti

-havainnot
-tunteet
-tarpeet
-toiveet

Ilmaise rehellisesti

-havainnot
-tunteet
-tarpeet
-toiveet


Väkivallaton vuorovaikutus korostaa henkilökohtaista vastuuta tekemistämme valinnoista, kun kommunikoimme ja toimimme yhteistyössä muiden kanssa. NVC on hyvin henkinen järjestelmä, niin kristityt kuin buddhalaiset ovat kiitelleet sitä henkisyytensä syventäjänä.


NVC in Finland ry

The Center for Nonviolent Communication


Alla olevissa videoissa Marshall Rosenberg kertoo NVC:stä, kaksi ensimmäistä videota ovat perustietoa, kesto yhteensä n.15 minuuttia. Kolmas video on kolmen tunnin luento/workshop aiheesta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti