maanantai 3. lokakuuta 2011

Lääketeollisuus tappoi (taas) kaverini


Eilen illalla kuulin suru-uutisen. Yksi on taas joukosta poissa.
Toverini oli hieno ihminen, herkkä taiteilijasielu ja oman tiensä kulkija.
Rauha hänelle.

Varenikliini, kauppanimeltään Champix, on lääkeyhtiö Pfizerin vuonna 2006 markkinoille tuoma lääke, jota käytetään tupakoinnin lopettamisen tukemiseen. Lääke tuli markkinoille nopeutetulla aikataululla (kuuden kuukauden arviointiaika normaalin kymmenen kuukauden sijaan). Mikään ihmelääke ei ole kyseessä, Pfizerin itsensä rahoittamassa tutkimuksessa onnistumisprosentti lopettamiseen vuoden kuluttua tarkasteltuna oli 23%, pelkällä placebolla 10%.

Pian aineen markkinoilletulon jälkeen Food and Drug Administration ilmoitti saaneensa lukuisia raportteja, joiden mukaan käyttäjissä oli havaittu vakavia "sivuvaikutuksia", mm. itsemurha-ajatuksia. Tänä vuonna on selvinnyt, että Pfizer on pimittänyt viime vuosina FDA:lta ainakin 589 raporttia lääkkeen haittavaikutuksista, mukaanlukien 150 tehtyä itsemurhaa.

Toivottavasti en loukkaa tällä tekstillä kenenkään omaisen tai läheisen tunteita. Tämän kaltaisen tekstin voisi tulkita "ruumiilla ratsastamiseksi", se ei ole todellakaan motiivini.

Olen vain lopen kyllästynyt elämään kulttuurissa, jossa lääkärit "määräävät" 15 minuutin käynnillä huonosti tutkittuja ja vaarallisia koekemikaaleja tekaistuihin "sairauksiin" ja vaivoihin. Olen kyllästynyt maksamaan veroja sitä varten, että niillä voidaan rahoittaa vaaralliset ja tehottomat "ennaltaehkäisevät lääkehoidot". Olen kyllästynyt kulttuuriin, jossa sairaita hoidetaan vain patentoitavissa olevilla synteettisillä kemikaaleilla siksi, koska KOKO HOMMAA PYÖRITTÄÄ TEOLLISUUS. Lääketeollisuus on sivuttanut lukuisia menestyksekkäitä, yleensä luonnollisia hoitomuotoja, koska niitä ei voi patentoida joten ei synny liikevoittoa.

"On aivan järjetön tilanne, että lääketeollisuuden myyntimiehet käytännössä laativat hoitosuositukset, kertovat vain lääketeollisuuden haluaman osan tutkimuksista ja jättävät kaiken muun mainitsematta." -Dosentti Jussi Halleen

Teollisuutta ei kiinnosta pätkän vertaa ihmisten parantaminen, teollisuutta kiinnostaa vain ja ainoastaan lääkkeiden myyminen sairaille saadakseen vuosineljännesten voitot maksimoitua.


“You can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency” -Linus Pauling, Ph.D. (Two time Nobel Prize Winner)


Autenttiset sairaalaeväät.


On tieteellinen fakta, että saadessaan oikeaa ja riittävää ravintoa, ihminen EI SAIRASTU ja ruumiissa olevat sairaudet paranevat. Silti "hoidamme" sairaita kemikaaleilla, joiden toimivuudesta ja turvallisuudesta suurimmalta osin ei ole edes kunnollista näyttöä, laiminlyöden heidän ravintonsa, makuuttaen heitä ja eväämällä pääsyn raittiiseen ilmaan ja aurinkoon. Vangit ja karjakin pääsevät lain mukaan ulos, mutta sairaat ja vanhukset eivät. Monesti lääkärit vielä lannistavat potilaitaan vieden heiltä loputkin elämänhalut ja uskon paranemiseen. Ja uskohan on juuri se, joka parantaa.

"The art of medicine is in amusing a patient while nature affects the cure." -Voltaire (itsekin lääkäri)

Miksi lääkkeiden sivuvaikutuksia sitten raportoidaan määrällisesti niin vähän? Tämän huomaa kuka tahansa, joka yrittää ilmoittaa omaisensa kokemista sivuvaikutuksista lääkäreille. Turhaa ajankäyttöä, voin kertoa kokemuksen syvällä rintaäänellä. On helpompi opettaa koira maukumaan kuin saada lääkäri hyväksymään jotain, joka ei mahdu hänen aivopestyyn maailmankuvaansa.

Olen menettänyt liian monta ystävää ja sukulaista lääkkeiden "sivuvaikutuksille". Jos sinä tai läheisesi sairastuu, ON TÄYSIN OMALLA VASTUULLA selvittää lääkkeiden vaikutukset, toimivuus ja turvallisuus sekä sivuvaikutusten seuraaminen. Lääkärit ja hoitajat ovat liian kiireisiä siihen.

lauantai 1. lokakuuta 2011

Laittomat sienet: Suippumadonlakki

Päivitys:
Uudempi (ja paljon parempi) artikkelini "taikasienistä" löytyy täältä: Laittoman tehokasta terapiaa?Suippumadonlakki (Psilocybe Semilanceata, eng. Liberty Cap)


Suippumadonlakki on tunnetuin ns. "taikasieni", eli psykoaktiivinen sieni Suomessa. Se tunnetaan myös nimillä suippomadonlakki, silokki, silokka ja suippo/suippusilokka.

Suippusilokkien ulkonäkö vaihtelee hyvin paljon, joten ne on helppo sekoittaa moniin samannäköisiin, jopa tappavan myrkyllisiin sieniin.Sienet ja shamanismi

Erilaisia tajuntaan vaikuttavia sieniä kasvaa napa-alueet pois lukien koko maapallolla. Lapin shamaanit ovat käyttäneet menoissaan myös mm. kärpässieniä, mutta yleisesti "taikasienistä" puhuttaessa tarkoitetaan sieniä jotka sisältävät psilosybiiniä ja/tai psilosiiniä vaikuttavina ainesosina.

Monesti "taikasienet" liitetäänkin shamanismiin, vaikka tosiasiassa ne ovat harvemmin olleet säännöllinen työkalu shamaaneille itselleen, pikemminkin "oikotie" jota on käytetty lähinnä vain erikoistilanteissa. Kokenut shamaani pystyy kyllä muuttamaan tajuntaansa, mm. rummun, syvähengityksen ja meditoinnin avulla, ilman siihen suoraan vaikuttavia aineita. Tiedetään myös shamaaneiden hoitaneen potilaitaan sienillä.

Psilosybiiniä ja psilosiiniä sisältävät sienet eivät ole mikään oma sienten tieteellinen alalajinsa, vaan yhdisteitä on esimerkiksi madonlakki-, kirjoheltta-, kaulussieni-, kuupikka-, karvaslakki- ja lahorusokassuvun sienissä vaihtelevin pitoisuuksin.Välittömät vaikutukset
Sienten vaikutukset ovat pääosin psyykkisiä. Tyypillisillä annoksilla huomattavimpia vaikutuksia ovat voimakkaat muutokset tietoisuuden tilassa. Tavallista on käyttäjien mukaan mm. tunteiden herkistyminen, vahvistunut kyky introspektioon (itsensä tutkimiseen) sekä psyykkisten funktioiden muuntuminen unten näkemistä muistuttavaan tilaan. Muita huomattavia psyykkisiä vaikutuksia ovat visuaaliset muutokset kuten illuusiot, aistien sekoittuminen eli synestesia sekä muutokset ajattelussa ja ajan käsityksessä. Monet ovat raportoineet kokeneensa irtautumista paikasta ja ajasta, sekä voimakasta yhteenkuuluvuudentunnetta luontoon ja muihin ihmisiin. Vaikutukset kestävät yleensä 3-7 tuntia.
Somaattisia eli fyysisiä vaikutuksia ovat mm. pupillien laajeneminen, muutokset sydämen lyöntitiheydessä ja verenpaineessa, aistimusten voimistuminen sekä joissain tapauksissa pahoinvointi, vatsakivut, vapina ja dysmetria (taipumus arvioida väärin jäseniensä liikelaajuudet). Ainakin osa fyysisistä vaikutuksista saattaa olla luonteeltaan psykosomaattisia eli psyykkisten vaikutusten aikaansaamia.

Pitkäaikaisemmista vaikutuksista tietoa alempana kappaleessa "Uutta tieteellistä tutkimusta".


"Taikasienten" historiaa

Erilaiset tajuntaan vaikuttavat sienet ja kasvit ovat olleet luonnon kanssa harmoniassa eläneissä kulttuureissa vahvasti läsnä. Varhaisimpien viitteiden "taikasienten" käytöstä sanotaan löytyvän Algeriasta n.7000-9000 vuotta vanhoista kalliomaalauksista. Suullisen tiedon mukaan sieniä on käytetty erilaisissa uskonnollisissa ja parantamiseen liittyvissä menoissa lähestulkoon ympäri maailmaa. Ensimmäiset kirjalliset viitteet sienien käytöstä rituaaleissa ovat Espanjalaisten valloittajien kertomukset Keski-Amerikasta 1500-luvun alusta, niitä tarjoiltiin mm. Asteekkien hallitsijan, Moctezuma II:n kruunajaisissa. Sienten nauttimasta arvostuksesta kertoo Asteekkien niille antama nimi, Teonanácatl, eli pyhä sieni tai Jumalan sieni, käännöksestä riippuen.


Uutta tieteellistä tutkimusta

Psilosienten kerääminen, viljely, hallussapito, käyttö ja myynti ovat YK:n Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen nojalla määritelty Suomessa rikoksiksi, kuten lähes kaikissa muissakin maissa. Sopimuksen tultua voimaan 1971 sienten tieteellinen tutkimus käytännössä loppui. Viime vuosina on taas tehty useita tutkimuksia, joissa on selvitetty sienten mahdollisuuksia terveydenhoidossa.

Nykyisen tiedon mukaan psilosienet eivät ole myrkyllisiä, eivätkä ne aiheuta riippuvuutta. Niiden käytön suurimmat riskit ovat siinä, miten ne vaikuttavat koehenkilön psyykkeeseen. John Hopkins Universityssä tehdyissä kokeissa psilosybiini sai aikaan kolmanneksessa koehenkilöistä vahvaa tai äärimmäistä pelon tunnetta "matkan aikana", vaikka koe tapahtui erittäin mukavissa ja valvotuissa olosuhteissa. Pelko ei kuitenkaan kestänyt muutamaa tuntia pidempään, toisin kuin henkilöiden kokemat positiiviset vaikutukset.

14 kuukautta kokeen jälkeen tehdyssä seurantakyselyssä 94% koehenkilöistä sijoitti kokemuksensa elämänsä merkityksellisimmäksi tai viiden merkityksellisimmän henkisen kokemuksen joukkoon. Lisäksi, 83% kertoi sen parantaneen heidän hyvinvointiaan ja tyytyväisyyttä elämään kohtuullisesti tai erittäin paljon. 89% koki sen johtaneen kohtuullisiin, vahvoihin tai äärimmäisiin parannuksiin heidän omassa käytöksessään. Sessioita järjestettiin yhteensä 90 kappaletta, eikä niistä yhdenkään koettu laskeneen hyvinvointia tai tyytyväisyyttä elämään.

Tutkijat varoittivat kuitenkin ihmisiä omin päin testailemasta psilosybiinisieniä. Mielestäni se on ihan aiheellista, koska varomattomasti käytettynä olen nähnyt ihmisten saavan niillä psyykeensä ja pääkoppansa pitkäksi aikaa sekaisin. Koen psykedeelien viihdekäytön erittäin vahingolliseksi, niitä pitäisi kohdella kunnioittavasti ja käyttää vain henkiseen puhdistautumiseen tai muihin rituaaleihin, ja niihinkin suurta harkintaa käyttäen.


Psilosybiinilla on hoidettu menestyksekkäästi tutkimuksissa ainakin seuraavia:

-Vakavasti sairaiden masennusta ja kuolemanpelkoa
-Migreeniä ja Hortonin syndroomaa (eli "itsemurhapäänsärkyä")
-Pakko-oireista häiriötä (OCD) ja siihen liittyvää masennusta

Tämän artikkelin tarkoitus on analysoida ja jakaa tietoa näistä sienistä puhtaasti informatiivisiin tarkoituksiin. En kehoita ketään ryhtymään mihinkään laittomaan. :)

Lisää lukemista aiheesta:
Psilocybin can occasion mystical-type experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance

'Magic Mushrooms' Can Improve Psychological Health Long Term